solved-autel-im608-ii-failed-to-add-2011-kia-sorento-key (5)